Skip to main content

Morera Pell ha apostat per invertir en una instal·lació fotovoltaica del voltant de 350 panells solars i un total de 100 kW de potència.

Aquest tipus d’instal·lacions ens ofereixen multitud d’avantatges, dels quals destaquem els més importants a nivell mediambiental i econòmic:

Reducció de la factura elèctrica : és una bona alternativa que ens permet reduir la dependència dels mercats i estalviar gran part de la factura elèctrica.

Reducció de l’empremta de carboni : la producció d’energia solar permet prescindir de processos químics i, per tant, de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Aquest model energètic ens permet reduir la petjada de carboni i contribuïm a assolir els objectius energètics fixats per al 2050.