Skip to main content

MORERA PELL és una empresa familiar d’adoberia que va iniciar la seva activitat l’any 1920.

El nostre propòsit és ser una empresa especialitzada en la fabricació de serratge amb diferents línies d’acabat, adaptant els processos de fabricació per obtenir uns cuirs utilitzant productes químics que compleixin les restriccions de substàncies perilloses i minimitzant consums de productes químics, energia i aigua.

Coneixedora que el seu futur ha de basar-se en la satisfacció dels nostres clients i en la protecció de l’entorn, adquirim els compromisos de:

  • Complir els requisits legals aplicables a les nostres activitats en tots els àmbits i amb qualsevol altre compromís que adquirim voluntàriament.
  • Esforçar-nos en la millora contínua dels processos de fabricació per tal d’incrementar la satisfacció dels nostres clients i prevenir la contaminació del nostre entorn.
  • Desenvolupar i promocionar els cuirs adobats al vegetal perquè substitueixin els de curtició al crom.
  • Identificar els productes químics més perillosos i substituir-los per altres de més sostenibles i amb menor impacte ambiental.
  • Reduint el consum daigua i la quantitat defluents.
  • Utilitzar energies de fonts renovables en la mesura que sigui possible.
  • Minimitzar, separar i classificar els residus per a la gestió correcta.

Per això fomentem una cultura de gestió fonamentada en la qualitat de les nostres activitats i la protecció ambiental.

Aquesta política serveix com a marc de referència per a la gestió i millora de les nostres activitats. Instem tots els nostres col·laboradors a donar suport a aquesta política i realitzar la seva feina d’acord amb els compromisos recollits.